Proffsdays i Åbo 20-21.11

Smarta hus för åk 4-6


I många klasser jag har rör mig har jag sett att skolådor som byggts som till miniatyrrum. Detta projekt "smarta rum"  riktar sig till elever i åk 5-6 inom ämnet omgivningslära. Smarta rum  är en omarbetad skolåda där fokus ligger på progarmmering och komponeter.
 Mål 7 i läroplanen är för omgivningslära är:

"Eleven kan beskriva hur vissa vardagliga tekniska tillämpningar fungerar och kan ge exempel på deras betydelse. Eleven kan samarbeta med andra kring experiment och uppfinningar. "


Nyckelbegrepp kom kommer att komma upp i detta projekt är:

Sluten krets
 + och - pol
LED
Summer
Avbrytare
PIN
digital signal
mikrokontroller

Presentation
Kommentarer

Populära inlägg