Geomedia-appen Epicollect 5 och Science Journal


Epicollect 5 är ett verktyg för att samla in data via smarttelefoner och lärplattor. Forskaren/eleven gör först sitt formulär via hemsidan https://five.epicollect.net

Skapa ditt projekt (formulär) https://five.epicollect.net/more-create

Samla in data via smarttelefon eller lärplatta https://five.epicollect.net/more-collect

Analysera data som samlats in :https://five.epicollect.net/more-view

Turorials:

Epicollect5, del 1

Epicollect5, del 2

Epicollect5, del 3Kan kombineras med Science Journal, app aktiverar telefonens och läsplattans sensorer för att att kunna samla in data.

Kommentarer

Populära inlägg